Είστε εδώ

Το σιγανό και επικίνδυνο ποτάμι ( Της Ελένης Τσερεζόλε)

«Τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι». Η σοφία του λαού μας ταιριάζει «γάντι» στην περίπτωση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Π. Τσακλόγλου, ο οποίος, με χαμηλό προφίλ και ήπιες, ως προς το ύφος, τοποθετήσεις, μέχρι σήμερα έχει «διακριθεί» σε αντεργατικές και αντικοινωνικές τοποθετήσεις και αποφάσεις. Όπως, συγκεκριμένα, το κορυφαίο ζήτημα