Όροι χρήσης

Η εταιρεία «2 Χ 7 Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «thefaq .gr»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Γιάννη Σταθά 17, και είναι ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους δύναται να τροποποιεί και να ενημερώνει χωρίς προειδοποίηση.

Αποδοχή όρων

Ο επισκέπτης/χρήστης του thefaq.gr αποδέχεται και συναινεί στους παρακάτω όρους χρήσης, που αφορούν ολόκληρο το περιεχόμενο του thefaq.gr.  Θα πρέπει, δε, να έχει αναγνώσει τους όρους προσεκτικά πριν από την περίπτωση της χρήσης του ιστότοπου. Η συνέχιση της περιήγησης ή χρήσης των σελίδων και/ή υπηρεσιών του ιστότοπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων χρήσης από μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιστότοπος για διαταραχές που τυχόν προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα κατά την πλοήγηση του χρήστη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου thefaq.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της 2 Χ 7 Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα με παράθεση πηγής, και στα πολυμέσα παρομοίως. Το περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του thefaq.gr προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιτρέπεται ο διαμοιρασμός του περιεχομένου με την παράθεση πηγής (και υπερσύνδεσμο που να οδηγεί στην πηγή), χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Προηγούμενη έγκριση είναι προαπαιτούμενη σε περίπτωση που υπάρχει επιθυμία αναδημοσίευσης – χρήσης περιεχομένου χωρίς να αναφέρεται ως πηγή το thefaq.gr

Περιορισμός ευθύνης

Το thefaq.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης λόγω χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων του. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου  παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ούτε ρητή ούτε σιωπηρή, με οποιονδήποτε τρόπο.

Ειδικότερα, το thefaq.gr δεν εγγυάται ότι:

Το περιεχόμενο των σελίδων του είναι απολύτως ορθό, πλήρες και διαθέσιμο

Το περιεχόμενο των σελίδων του διατίθεται ανελλιπώς και χωρίς σφάλματα

Ο ιστότοπός του ή οι εξυπηρετητές του, είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα τυχόν επιζήμια λογισμικά για τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για προστασία από τέτοιους κινδύνους κατά το δυνατόν.

Άλλοι διαδικτυακοί τόποι ή σελίδες στις οποίες παραπέμπεται ο χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners, έχουν διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και ορθά τα εξής: περιεχόμενο, πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άλλοι διαδικτυακοί τόποι ή σελίδες στις οποίες παραπέμπεται ο χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners, θα παρέχουν ποιοτικές και πλήρεις υπηρεσίες.

Οι γνώμες που διατυπώνονται στα επώνυμα άρθρα του thefaq.gr, είναι υπό την ευθύνη των, συντακτών και δεν εκφράζουν πάντα το Μέσο.

Χρήση cookies

Το thefaq.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τεχνικούς λόγους, για στατιστικούς λόγους και για λόγους marketing/απόδοσης των διαφημίσεων που αναρτώνται.

Κατά την είσοδο του χρήστη στο thefaq.gr, ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί ή να αρνηθεί συγκεκριμένα cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου. Το theFaq.gr τηρεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, καθώς και τον Νόμο 4070/2012.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων που αντίκειται στον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς που προκύπτει από τους παραπάνω όρους, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.