Είστε εδώ
Home > FAQ media > Τικ τακ…Συγκροτείται η ειδική επιτροπή που θα ελέγξει το κόστος του “μαύρου” στην ΕΡΤ

Τικ τακ…Συγκροτείται η ειδική επιτροπή που θα ελέγξει το κόστος του “μαύρου” στην ΕΡΤ

Συγκροτείται η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Ελέγχου του “μαύρου” στην ΕΡΤ, με απόφαση των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Οικονομικών. Η Επιτροπή θα ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία της ειδικής διαχείρισης της (πρώην) Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου.

Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οη Σοφία Διαμαντοπούλου Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος, ο Σωτήρης Βασιλάκος υπάλληλος του υπουργείου οικονομικών, Δημήτρης Δρόσος ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, ο Λεωνίδας Μαυρομήτρος ορκωτό ελεγκτής – λογιστής,και Στέφανος Κιουλάφας ορκωτό ελεγκτής – λογιστής. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται στην Σοφία Λάτσου.

Η “Επιτροπή του Μαύρου στην ΕΡΤ” σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ άλλων θα ελέγξει:

1. Το σύνολο των πράξεων διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγα- τρικών της που μεταβιβάσθηκαν στο Δημόσιο, καθώς και τις πράξεις τυχόν ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης.

2. Την άσκηση από μέρους του ειδικού διαχει- ριστή των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υπο- χρεώσεων του Δημοσίου ως διαδόχου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της.

3. Την πορεία των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως διαδόχου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της δυνάμει των καταγεγραμμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Υποχρέωση της Επιτροπής του Μαύρου στην ΕΡΤ είναι η κατάθεση πορίσματος στους συναρμόδιους υπουργούς.

Πηγή: typologies.gr

Leave a Reply

Top