Είστε εδώ

Σύμβουλος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο ΔΣ κοινής εταιρείας NOVA ( United Media / BC Partners ) με τον Όμιλο Βαρδινογιάννη

Πρόκειται για την NOVA ICT! Πιο συγκεκριμένα όπως πληροφορούν οι έγκυρες typologies.gr  σε 1 εκατ. ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους Pinston Holdings Limited και Nova Telecommunications Media AE, ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας Nova ICT. Πρόκειται για την κοινή εταιρεία του Ομίλου Βαρδινογιάννη και της Nova, του