Είστε εδώ

Άσχημες προβλέψεις από την Παγκόσμια Τράπεζα για την ακραία φτώχεια

Παγκόσμια Τράπεζα: Η ακραία φτώχεια είναι απίθανο να εξαλειφθεί έως το 2030. Η Τράπεζα δημοσίευσε την έκδοση 2022 της έκθεσης για τη φτώχεια και την κοινή ευημερία. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι ο στόχος της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας έως το 2030 φαίνεται απίθανο να επιτευχθεί. Επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια πρόοδος στη