Είστε εδώ

Ήρθε η Κ-αινούργια γενιά και …δεν είναι πολύ καλά!

Μετά τις γενιές Y και Z, ήρθε η σειρά της Γενιάς Κ. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Λονδρέζα Noreena Hertz, διάσημη οικονομολόγο, για να προσδιορίσει αυτούς που γεννήθηκαν από το 1995 έως το 2015. Η συγγραφέας του Eyes Wide Open συνάντησε 2.000 έφηβους, 14 ως 21 χρόνων,