Είστε εδώ

ΕΥΔΑΠ: Κίνητρα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τη σύνδεση των κατοίκων στο Θριάσιο

Απαλλαγή από το πάγιο για 2 χρόνια, περίοδο αποπληρωμής μέχρι 6 χρόνια, και ” επιδότηση ” 2.500 ευρώ, είναι μερικά από τα ” κίνητρα ” που προσφέρει η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ στους κατοίκους του Θριάσιου για την σύνδεσή τους στο αποχετευτικό δίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος το οποίο


#eydap “Οι δρόμοι αλληλεγγύης του νερού”, με δωρεάν νερό σε 115.000 δικαιούχους και δυνατότητα ρύθμισης οφειλών

Σταγόνες ζωής απο την ΕΥΔΑΠ. Η κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη, απο μια εταιρεία “που προσφέρει ζωη“, στην καθημερινή ζωη του πολίτη… Με το τιμολόγιο αυτό η ΕΥΔΑΠ παρέχει στους δικαιούχους του προγράμματος για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης ορισμένη ποσότητα νερού δωρεάν. Διευκρινίζεται ότι δικαιούχου του ΕΕΤ είναι όλοι όσοι