Είστε εδώ

3ετής “ομπρέλα προστασίας” στους κοινωνικά αδύναμους, από την Περιφέρεια Αττικής

Στην ενεργοποίηση της δράσης που αφορά στη συγχρηματόδοτηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών στους Δήμους της Αττικής, προχώρησαν στις 07/06/2016, η Περιφέρεια Αττικής (από τις πρώτες πανελλαδικά) και η οικεία Διαχειριστική Αρχή. Πρόκειται για δράση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας