Είστε εδώ

2,4 φορές λιγότερο το κόστος μισθοδοσίας στο Υπουργείο Υγείας, 100% υψηλότερο το κόστος κοινωνικών παροχών και δωρεάν φαρμάκων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υγείας, η δαπάνη μισθοδοσίας υπηρετούντων στα πολιτικά γραφεία του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 557.216,82 €. Η αντίστοιχη δαπάνη για το έτος 2014 ανήλθε στο ποσό των 1.307.186,20 €. Δηλαδή η δαπάνη για το