Είστε εδώ
Home > FAQ stuff > Στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης των υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020

Στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης των υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020

Πρόσκληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 με τίτλο «Προμήθεια και Αναβάθμιση Εξοπλισμού σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σχολών Εμπορικού Ναυτικού» απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.

Στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης των υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας αποσκοπεί η πρόσκληση της Περιφέρεια Αττικής, για την υποβολή σχετικών προτάσεων τους, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον άξονα για την «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 8.790.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται η αναβάθμιση του τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και η προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ) της Περιφέρειας Αττικής.
Σκοπός είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, μέσα από την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών, η σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και η παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη της δημόσιας παιδείας και την κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισμό διάφορων μονάδων εκπαίδευσης, με γνώμονα την εκπλήρωση του δικαιώματος μαθητών και σπουδαστών να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία μάθησης, εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Leave a Reply

Top