Είστε εδώ
Home > FAQ news > Κράτος “στυγνός εργοδότης”! Δεν θα προσμετράται στο συντάξιμο χρόνο η “έκπτωση” 25% στους συνεπείς του ΕΦΚΑ που αποφασίστηκε λόγω κορονοϊού!!!

Κράτος “στυγνός εργοδότης”! Δεν θα προσμετράται στο συντάξιμο χρόνο η “έκπτωση” 25% στους συνεπείς του ΕΦΚΑ που αποφασίστηκε λόγω κορονοϊού!!!

Δεν έφτανε η τηλεκατάρτιση που έφερε στα «κάγκελα» τους επιστημονικούς κλάδους τώρα και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι συνεπείς στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις θα χάσουν κομμάτι των συντάξιμων μισθών τους, αντί να στηριχθούν.

Συγκεκριμένα ενώ για τους μισθωτούς που αναστέλλεται η σύμβαση λόγω πανδημίας, το κράτος αναλαμβάνει να καταβάλλει και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, στους ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει το ίδιο. Τι ισχύει; Η δυνατότητα έκπτωσης κατά 25% για τις ασφαλιστικές τους εισφορές η οποία δεν είναι και ακριβώς έκπτωση καθώς το ποσό που δεν θα καταβληθεί δεν θα προσμετράται στο συντάξιμο χρόνο. Αυτό αναφέρει ξεκάθαρα το άρθρο 18 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A 75 – 30.03.2020.

Ειδικότερα το συγκεκριμένο άρθρο περί μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ορίζει ρητά πως

«1. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A’ 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.

2. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68)». Με λίγα λόγια η έκπτωση είναι στην ουσία δώρον άδωρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς ναι μεν παρέχεται η δυνατότητα να πληρώσουν λιγότερα αλλά η έκπτωση δεν θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες εισφορές τους.

Όπως είναι αναμενόμενο το άρθρο αυτό έχει προκαλέσει ουκ ολίγες αντιδράσεις στις τάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του voucher των 600 ευρώ με 100 ώρες τηλεκατάρτιση για 166.000 γιατρούς, μηχανικούς, λογιστές, δικηγόρους κτλ, αντί για το επίδομα των 800 ευρώ που αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Ολόκληρο το ρεπορταζ του Βαγγέλη Τριάντη στο documentonews.gr

Leave a Reply

3 + 2 =

Top