Είστε εδώ
Home > FAQ media > Κεφάλαια 16,2 εκατ. ευρώ σε Star και Alpha από τον Όμιλο Βαρδινογιάννη και την Motor Oil

Κεφάλαια 16,2 εκατ. ευρώ σε Star και Alpha από τον Όμιλο Βαρδινογιάννη και την Motor Oil

Με απόφαση που ελήφθη στις 8 Νοεμβρίου, οι μέτοχοι της Νέας Τηλεόρασης ΑΕ (Star) καλούνται να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.704.000 ευρώ σε διάστημα 15 ημερών. Όπως σημειώνεται, «μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι δεν καλύψουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θα διαθέσει, σύμφωνα με τον νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μέτοχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους είτε σε τρίτους. Μέτοχοι της Νέας Τηλεόρασης είναι η Visbia Media Productions (Πάνος Κυριακόπουλος – Νίκος Ντάβαρης) με 52,48%, η Paxana Holdings Limited (Βαρδιάννα Βαρδινογιάννη) με 42,61% και η Feiden Holdings Limited (Αναστασία Βαρδινογιάννη) με 4,65%.

Στην περίπτωση του Alpha υπεγράφη το προσύφμωνα για την απόκτηση του 49,99% των μετοχών της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση AE από τη Motor Oil, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου 2020. Την 1η Απριλίου 2019 το ΔΣ της εταιρείας έλαβε την απόφαση να λάβει δάνειο ύψους 1.000.000 ευρώ από την ασφαλιστική εταιρεία Prime Insurance Company, η αποπληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε μία δόση, κατά τη λήξη του δανείου στις 30 Ιουνίου 2019, συμπεριλαμβανομένων και των μέχρι τότε τόκων. Ακολούθησε στις 20 Νοεμβρίου η απόφαση του ΔΣ του Alpha για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με τη Mediamax Holdings Limited έως 8.500.000 ευρώ, με επιτόκιο Euribor πλέον 4% ετησίως και αποπληρωμή σε δέκα τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Η Mediamax Holdings Limited κατέχει το 24,95%, όπως και η Nevine Holdings Limited, ενώ το 50,1% της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ ανήκει στην Alpha Media Group Ltd.

Πηγή: typologies.gr

Leave a Reply

eight + six =

Top