Είστε εδώ
Home > FAQ stuff > Η Περιφέρεια Αττικής εκσυγχρονίζει το απαρχαιωμένο σύστημα ελέγχου και οικονομικής λειτουργίας των υπηρεσιών

Η Περιφέρεια Αττικής εκσυγχρονίζει το απαρχαιωμένο σύστημα ελέγχου και οικονομικής λειτουργίας των υπηρεσιών

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο ισολογισμός έναρξης της Περιφέρειας Αττικής, με ημερομηνία 1/1/2013 καθώς και ο ισολογισμός χρήσης του 2013.

Πρόκειται για εκφράσεις με ιδιαίτερη τεχνοκρατική χροιά, που όμως έχουν ιδιαίτερο πολιτικό σημαινόμενο. Και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας εκσυγχρονίζει, στη βάση σύγχρονης μεθοδολογίας και κατάλληλων εργαλείων, την οικονομική λειτουργία της Περιφέρειας. Τακτοποιούνται έτσι εκκρεμότητες και καθυστερήσεις που χρόνιζαν, με έμφαση στη διαφάνεια και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζει και εκδίδει αποτελέσματα με βάση το διπλογραφικό σύστημα από το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Ο έλεγχος του ισολογισμού διήρκησε περίπου 1.5 χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο ελέγχθηκαν αρκετές διαδικασίες της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Κεντρική θέση είχε ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, και παράλληλα, έγινε σχολαστικός έλεγχος, καταγραφή όλων των λογαριασμών κι εντέλει, κλείσιμο 99 λογαριασμών.

Με τον τρόπο αυτό έχουν τεθεί οι βάσεις για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν εντός του 2018, ήτοι οι Ισολογισμοί των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017. Ο στόχος είναι από το 2019 η Περιφέρεια Αττικής να εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το μέχρι σήμερα δύσκολο έργο ήλθε σε πέρας χάρη στις προσπάθειες των υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και των εξωτερικών συνεργατών.

Πηγή: left.gr

elviradrakaki@hotmail.com'

Dog person, chocolate lover, order obsessed and tv victim!

Leave a Reply

5 × 2 =

Top