Είστε εδώ
Home > FAQ media > Χωρίς κανάλια και κάμερες αλλά σε συνεχή ανοιχτή διάσκεψη από 12-3 μμ την Πέμπτη το ΕΣΡ για την υποβολή των αιτήσεων! Με δτ το απόγευμα ο αριθμός των καναλιών και την Παρασκευή η αποσφράγιση των φακέλων

Χωρίς κανάλια και κάμερες αλλά σε συνεχή ανοιχτή διάσκεψη από 12-3 μμ την Πέμπτη το ΕΣΡ για την υποβολή των αιτήσεων! Με δτ το απόγευμα ο αριθμός των καναλιών και την Παρασκευή η αποσφράγιση των φακέλων

Την 11η Ιανουαρίου 2018, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1/2017, τα μέλη του ΕΣΡ θα βρίσκονται σε συνεχή «ανοικτή» διάσκεψη από τις 12.00 μ. ,ώστε μετά την πάροδο της προθεσμίας (ώρα 15.00), να συνταχθεί σχετικό πρακτικό και να επισημοποιηθεί ο κατάλογος των υποβληθεισών αιτήσεων.

· Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνει βάσει εντύπου, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ (https://www.esr.gr/wp–content/uploads/esr_par_f.pdf).

· Κατά την ημέρα και τις ώρες παραλαβής των φακέλων αιτήσεως δεν προβλέπεται παρουσία δημοσιογράφων ή/και τηλεοπτικών συνεργείων στις εγκαταστάσεις του ΕΣΡ.

· Η δημοσιοποίηση του αριθμού των κατατεθεισών αιτήσεων και των φορέων θα γίνει με δελτίο τύπου μετά τη διάσκεψη της 11ης Ιανουαρίου.

· Η αποσφράγιση των φακέλων και η καταγραφή του περιεχομένου τους θα γίνει την Παρασκευή 12/1/2018, την Δευτέρα 15/1/2018 και, αν απαιτηθεί, την Τρίτη 16/1/2018.

· Κατά την αποσφράγιση θα παρίστανται κατ’ ανώτατο όριο δύο άτομα από κάθε μία από τις αιτούσες.

· Δεν προβλέπεται παρουσία δημοσιογράφων κατά την αποσφράγιση.

· Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα ακολουθήσει ουσιαστικός έλεγχος των κατατεθεισών αιτήσεων και του περιεχομένου τους προκειμένου το Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη συμμετοχής των υποψηφίων στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού.

Πηγή: typologies.gr

Leave a Reply

Top